+48 608 589 669
tłumaczenie francuski-polski lublin

Agnieszka Pączka-Torrelli

Tłumacz przysięgły języka francuskiego

Traductrice assermentée français-polonais

O mnie

Jestem absolwentką filologii romańskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tłumaczem przysięgłym od 2000 r.

Od 2008 r. prowadzę własne biuro tłumaczeń.

Zapraszam Państwa do skorzystania z mojej oferty.

Agnieszka Pączka-Torrelli - tłumacz przysięgły francuski Lublin.

Agnieszka Pączka-Torelli

A propos de moi

Diplômée de philologie romane de l’Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin, en Pologne.

Depuis 2000, traductrice assermentée du français.

Traductrice independante depuis 2008.

J’étudie toute demande.

Agnieszka Pączka-Torelli

Oferta

Offre

Proponuję Państwu wykonanie tłumaczeń zwykłych i przysięgłych, pisemnych i ustnych.
Oferuję pomoc w formalnym organizowaniu wyjazdu zawodowego i rekreacyjnego za granicę,
oraz zorganizowaniu pobytu cudzoziemców w Polsce, oraz we wszelkich kontaktach wymagających interwencji tłumacza.
Je propose la réalisation de traductions ordinaires et assermentées, ainsi que l’inteprétariat.

Tłumaczenia przysięgłe:

 • świadectwa (szkolne, pracy, …)
 • dyplomy
 • akty (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • zaświadczenia
 • akty notarialne
 • orzeczenia, wyroki, decyzje sądu
 • dokumenty procesowe
 • dokumenty spadkowe
 • umowy
 • pełnomocnictwa
 • polisy ubezpieczeniowe
 • oświadczenia podatkowe
 • dokumentacje medyczne
 • dokumenty samochodowe
 • wszelkie inne dokumenty wymagające uwierzytelnienia

Tłumaczenia zwykłe:

 • foldery informacyjne i reklamowe
 • strony www
 • opisy i instrukcje
 • listy, CV
 • artykuły prasowe, przewodniki
 • pozycje książkowe (geografia, cywilizacja, kultura, turystyka, gastronomia, enologia, muzyka…)
 • oraz inne (powyższa lista nie jest wyczerpująca)

Tłumaczenie francuski-polski Lublin - zapraszamy do współpracy!

TRADUCTIONS ASSERMENTÉES:

 • certificats et attestations
 • diplômes
 • documents authentiques (actes de naissances, de mariages, de décès,actes notariés, ...)
 • décisions, sentences et jugements judiciaires
 • pièces de procédure
 • successions
 • contrats
 • procurations
 • polices d’assurance
 • déclarations d’impôt
 • dossiers médicaux
 • documents de voitures
 • tout autre document nécessitant une assermentation

TRADUCTIONS ORDINAIRES:

 • dépliants informatifs et publicitaires
 • publications scientifiques
 • sites web
 • descriptions et modes d’emploi
 • lettres, CV
 • articles de presse, guides
 • ouvrages (géographie, civilisation, culture, tourisme, gastronomie, oenologie, musique…)
 • autres (la liste ci-dessus n’est pas exhaustive)

Zapraszam

À votre disposition

Agnieszka Pączka-Torrelli

Tłumacz przysięgły języka francuskiego Lublin

traductrice-interprete assermentee du francais